Wynajem

Zarządzenie-Dyrektora-SOK
Załącznik-1 – Regulamin
Załącznik-2 – Cennik
Załącznik-3 – Umowa

Sala widowiskowa

Mała sala

Świetlica