Wynajem

Zarządzenie-Dyrektora-SOK
Załącznik-1-Regulamin-wynajmu
Załącznik-2-Cennik
Załącznik-3-Umowa-najmu

Sala widowiskowa

Mała sala

Świetlica