Organizacja pierwszego pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice

0
1358

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

realizuje

projekt pt. Organizacja pierwszego pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” za pośrednictwem
Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Tytuł Projektu Organizacja pierwszego pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice
Nr Umowy Umowa nr 00372-6935-UM0810723/18 z dnia 27.02.2019r.
Wartość Projektu Ogółem: 63 861,00 zł w tym środki z: Unii Europejskiej  –  40 634,00 zł Wkład własny  – 23 227,00 zł
Realizacja Projektu Operacja dotyczy organizacji wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń tj. pierwszego pikniku lotniczego na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi z zamiarem corocznego organizowania ww. imprezy. Podczas wydarzenia planuje się Festiwal Latawców, pokazy lotów szybowcowych, skoków spadochronowych, wzloty balonem, warsztaty modelarskie, wystąpienia edukacyjne Nadleśnictwa Opola i firmy odbierającej odpady, koncerty gwiazd, zabawę taneczną.
Koordynator projektu Renata Gliniorz tel. 077 4646222 kontakt: ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice