KINO SFERYCZNE ORAZ OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE

0
1144

KINO SFERYCZNE ORAZ OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE 
ALTERNATYWĄ DLA KINA TRADYCYJNEGO W SOK

Miło nam poinformować, iż począwszy od  maja 2018 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach realizując założenia wieloletniego planu organizacyjno – finansowego, czynił starania w celu poszerzenia oferty kulturalnej o upowszechnianie kultury w dziedzinie kinematografii polskiej i zagranicznej. Biorąc pod uwagę kluczowe argumenty tj. z jednej strony wykorzystanie Sali widowiskowej jako Sali wielofunkcyjnej z szeroką ofertą zajęć i imprez kulturalnych, z drugiej zaś zapotrzebowanie i zainteresowanie społeczności tego typu ofertą, nawiązaliśmy współpracę z Kinem Sferycznym oraz Opolskim Kinem Objazdowym. Efektem wspólnych działań od stycznia 2019 r. jest 12 seansów edukacyjnych Kina Sferycznego dla dzieci oraz projekcje filmowe pn. „Kino premierowe” Opolskiego Kina Objazdowego w naszym Ośrodku. Mamy nadzieję, iż takie rozwiązanie funkcjonowania kina w SOK uspokoiło uczestników zajęć stałych odbywających się na Sali widowiskowej, jak również przekonało o słuszności wyboru zwolenników kina tradycyjnego.