Remont Sali Widowiskowej

0
935

Rozpoczął się remont Sali Widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury
w Komprachcicach w związku z czym  sala została wyłączona z zajęć.

Informacje dotyczące przeniesienia zajęć  z ZUMBY, FITNESS oraz TAŃCÓW DLA DZIECI uzyskać można u instruktorów:

ZUMBA – ANNA CICHOŃ – 698 063 657

FITENSS – Oxide Fitness Club Opole – 77 44 23 040

TAŃCE DLA DZIECI – Magdalena Kolman – 533 331 170

Spotkania Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów” odbywają się w pawilonie sportowym ul. Rolnicza 8.
Środy od godz. 15.00 – próby zespołu śpiewaczego.
              godz. 16.00 – spotkania członków Klubu Seniora.

Zajęcia stałe, obywają się w części administracyjnej budynku.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.