MAŁOPOLSKA KULTURA WRAŻLIWA – udział w konferencji – forum ludzi kultury

0
702

Tarnowskie spotkanie w Centrum Sztuki Mościce,  to element projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”, którego realizatorami jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Jako instytucja kultury dnia  28 listopada 2017r. zostaliśmy zaproszeniu do udziału w konferencji, której celem było poszerzenie kompetencji w zakresie dostępności Instytucji dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z tymi osobami. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach, jako jedna z trzech zaproszonych Instytucji kultury z całej Polski obok tak dużych placówek, jak Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie i Legnicka Biblioteka Publiczna mieliśmy okazję poprzez prezentację multimedialną zaprezentować dobre praktyki współpracy z osobami niepełnosprawnymi uczestnikom konferencji oraz osobom współtworzącym lokalną kulturę. Następnie zostaliśmy zaproszeni do debaty moderowanej przez Jana Melę – polskiego podróżnika i działacza społecznego. Najmłodszego w historii zdobywcę biegunów.
Konferencja ta pozwoliła nam poszerzyć kompetencje w zakresie dostępności Instytucji kultury dla osób z dysfunkcjami. Podniosła świadomość, iż naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, żeby dostęp do kultury mieli wszyscy na tych samych zasadach i utwierdziła nas, że nasze wieloletnie działania w zakresie poszerzania grupy odbiorców kultury zmierzają we właściwym kierunku, czego dowodem jest ostatnio realizowany projekt :Na warsztacie słowa i muzyki – niepełnosprawni w kulturze” dofinansowany ze środków Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w Ramach Programu bardzo Młoda Kultury 2016-2018.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE I ZAUFANIE
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego
oraz Małopolskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie