Komprachcice, dn. 21.10.2017 r.

PROTOKÓŁ JURY

XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej

Jury w składzie:

  1. Linda Wencel
  2. Klaudia Borczyk
  3. Łukasz Szuba

po wysłuchaniu wszystkich  zespołów zgłoszonych do konkursu piosenki postanowiło przyznać:

  1. w kategorii I

I miejsce                 Emilia Nowak

II miejsce                Hanna Kotula

III miejsce               Julia Kuś

  1. w kategorii II

I miejsce                  Agnieszka Poremba

II miejsce                 Emilia Waliczek

III miejsce                Dota Julia

  1. w kategorii III

I miejsce                 Zespół Work In Progress

II miejsce                Zespół Akces

III miejsce               Zespół Afar