Wyjazd Uczestników Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów” do Złotego Stoku

0
758

Seniorzy zwiedzili również śląski Rzym i miasto przodków Mikołaja Kopernika czyli Nysę.  To miasto o bogatej, blisko 800-letniej historii. Jej największy rozkwit przypada na okres od połowy XIV w. do 1810 r., gdy była stolicą księstwa biskupów wrocławskich.
Pod zaborem pruskim miasto przekształcono w twierdzę. Dziś jest w nim wiele zabytków z okresu gotyku, renesansu i baroku oraz fortyfikacje bastionowe. Nasi Seniorzy zawitali również do Paczkowa, miasto założone zostało na tzw. „surowym korzeniu” w 1254 r. za sprawą biskupa wrocławskiego Tomasza I.
W połowie XIV wieku miasto otoczono podwójnymi murami obronnymi i wzniesiono kościół katolicki – trzynawową budowlę halową, nakrytą sklepieniem sieciowym.
Mnóstwo atrakcji, wspaniale spędzony czas, nowe doświadczenia i znajomości.