Akt powołania Pani Moniki Poręby na członka Forum Seniorów Województwa Opolskiego

0
1720